Giao tiếp trong tranh cãi gia đình

Giao tiếp trong các cuộc tranh cãi gia đình là hình thức giao tiếp dạng hội thoại, đều diễn ra với cấu trúc gồm ba phần: mở thoại, thân thoại và kết thoại. Ngoài ra một cuộc tranh cãi cũng có những yếu tố như cuộc thoại, đoạn thoại, cặp thoại, hành vi ngôn ngữ và những yếu tố có liên quan như quy tắc điều hành luân phiên lượt lời, quan hệ liên cá nhân, nguyên tắc cộng tác hội thoại, và giao tiếp

Title: Communication in family disputes: surveying American and Vietnamese movies = Giao tiếp trong tranh cãi gia đình (Khảo sát phim Mỹ và phim Việt). Degree of doctor of Linguistics: 62 22 15 01
Authors: Nguyen, Van Do, supervisor
Vo, Dai Quang, supervisor
Nguyễn, Thị Việt Nga
Issue Date: 2015
Publisher: University of Languages and International Studies
Abstract: 151 tr. + CD-ROM+ Tóm tắt
Degree of doctor of Linguistics. English Linguistics — University of Languages and International Studies. Vietnam National University, Hanoi, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39813
Appears in Collections: ULIS – Dissertations

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *