Hướng dẫn đăng nhập thư viện số để tải tài liệu

Sau khi thư viện số của Trung tâm TT-TV được đưa vào sử dụng rộng rãi tại địa chỉ http://repository.vnu.edu.vn/, có rất nhiều yêu cầu của bạn đọc về việc muốn tải tài liệu về sử dụng.
Trung tâm TT-TV xin gửi bản hướng dẫn đăng nhập để bạn đọc dễ dàng sử dụng.
Xem link điện tử hoặc file hướng dẫn đính kèm.
http://lic.vnu.edu.vn/sites/default/files/huong_dan_dang_nhap_thu_vien_so_0.pdf
Các Bộ sưu tập nổi bật của thư viện số:
– Sách và giáo trình: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17744
– Bài báo VNU trong Scopus: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25238
– Bài báo VNU trong ISI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25131
– Nghiên cứu phật học và phật hoàng TNT: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17743
– Việt Nam học: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17756

A study on Structural and semantic components of Typical English and Vietnamese Idioms = Nghiên cứu thành tố cấu trúc và ngữ nghĩa của một số thành ngữ cố định (đặc ngữ) điển hình trong tiếng Anh và tiếng Việt

A study on Structural and semantic components of Typical English and Vietnamese Idioms = Nghiên cứu thành tố cấu trúc và ngữ nghĩa của một số thành ngữ cố định (đặc ngữ) điển hình trong tiếng Anh và tiếng Việt. Doctoral Dissertation Linguistics: 62 22 15 Võ, Đại Quang, supervisor; Lê, Hùng Tiến, supervisor; Đặng, Nguyên Giang; Admin

 

Continue reading “A study on Structural and semantic components of Typical English and Vietnamese Idioms = Nghiên cứu thành tố cấu trúc và ngữ nghĩa của một số thành ngữ cố định (đặc ngữ) điển hình trong tiếng Anh và tiếng Việt”